Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2019

7458 f8ae 400
Reposted fromcontigo contigo
7461 f9cd 400
Reposted fromcontigo contigo
7559 5a10 400
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
Czekając na dzień, w którym spełnią się marzenia, nie chcę być tym, który nie ma nic do powiedzenia.
— O.S.T.R. Adam Ostrowski - "Brzydki, zły, szczery"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
4132 465d 400
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaLonePoProstu LonePoProstu
6953 c617 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaLonePoProstu LonePoProstu
7332 272e 400
Reposted fromwentyl wentyl viaLonePoProstu LonePoProstu
7117 a430 400
Reposted fromPoorpi Poorpi viaLonePoProstu LonePoProstu
5073 5849 400
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo

August 25 2019

8617 772c 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viasupernatural supernatural
0502 ccd4 400
Reposted fromobliviate obliviate viahogwarts hogwarts
8471 9f05 400
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajuventus juventus
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaantamariel antamariel
Ci, którzy odchodzą naprawdę, odchodzą bez pożegnania. 
— znaleziony.
Reposted fromsupposedtobe supposedtobe viaantamariel antamariel
Gdzieś we mnie, na samym dnie serca istnieje tęsknota. Ten rodzaj tęsknoty do której nie chcę wracać. Smutek za latami młodości, za tym co może nie było idealne, ale było moje. Minęło. Ludzie z tamtego czasu odeszli.
Pozostały one - całowicie bezlitosne.
Wspomnienia. Piosenki. Zapachy.
— aggape 19/08/2019
Reposted fromaggape aggape viaantamariel antamariel
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viaantamariel antamariel
6846 5e52 400
Los daje nam wszystkim trzech nauczycieli, trzech przyjaciół, trzech wrogów i trzy wielkie miłości. Jednak ta dwunastka nigdy nie wydaje się oczywista i nigdy nie wiemy, kto jest kim, dopóki ich nie pokochamy, nie opuścimy lub nie zaczniemy z nimi walczyć.
— Gregory David Roberts
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl