Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

1819 c552 400
Reposted frompapaj papaj viaRedHeadCath RedHeadCath
2875 078d 400
Reposted fromandrewmyles andrewmyles viaRedHeadCath RedHeadCath

Czasem mam problem i nikomu nic nie mówię, czasem po prostu nie chcę, lecz częściej nie umiem.

— KaWu
Reposted fromextract extract viablaackcoffee blaackcoffee

July 19 2017

0686 63cc 400
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaaliss aliss
3466 d332 400
Reposted fromparkaboy parkaboy viaRedHeadCath RedHeadCath

July 16 2017

9836 c40c

jumpingjacktrash:

estychan:

sandblocks:

Why use a printer? When you can use an ink cannon?

What. The. Fuck.

#this is so fantastically unnecessary
Reposted fromSpryzle Spryzle viawaplue waplue
6986 0196 400
Reposted fromsosna sosna viawaplue waplue
6393 2619 400
9296 ac95 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawaplue waplue
Reposted fromDennkost Dennkost viawaplue waplue
6644 43fc
Reposted fromtichga tichga viawaplue waplue

July 11 2017

4336 95bd
Reposted fromLauderdak Lauderdak viaExfeletes Exfeletes

July 09 2017

3262 50aa 400
11 years ago...
Reposted byhash hash
3231 10ae 400
Reposted fromJorrun Jorrun viaRedHeadCath RedHeadCath
7461 2c7e 400
stpam
Reposted fromuoun uoun viaphilomath philomath

July 08 2017

6099 568d 400

last-picture-show:

Girls exploring rock pools, Cameron Bay, 1909

Reposted fromerial erial viadimetylotryptamina dimetylotryptamina
8559 7904 400
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaphilomath philomath

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl