Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2017

rudgierd
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaaliss aliss

August 30 2017

rudgierd
8073 177e 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaExfeletes Exfeletes
rudgierd
Zakładając, że wasi rodzice mają teraz około 60 lat i czeka ich jeszcze 30 lat życia, nie mamy dla was dobrej informacji. Jeśli wyprowadziliście się z domu zaraz po maturze, mieszkacie z dala od rodzinnego miasta i odwiedzacie ich 5 razy do roku na weekend, to zostało wam jeszcze 300 wspólnych dni. To mniej dni, niż spędziliście z nimi każdego roku, kiedy mieszkaliście w domu – i to rozłożone na 30 lat.
— ''Masz około 30 lat i myślisz, że najlepsze za tobą? Sprawdź, ile razy jeszcze zrobisz to, co lubisz'', fpiec.pl, 28.08.17
Reposted from1923 1923 viarudosci rudosci
rudgierd
1381 b03b 400
Reposted fromrichardth richardth viarudosci rudosci
rudgierd
Drzazga mojej wyobraźni czasem zapala się od słowa. 
— Halina Poświatowska
rudgierd

August 15 2017

rudgierd
7598 2225 400
Reposted fromkarahippie karahippie viaphilomath philomath

August 12 2017

rudgierd
San francisco Paris Tokyo Los angeles Hong kong Rio de janeiro New york city

What the city is missing: Thierry Cohen photographs cityscapes and then photographs deserts at night, combing the two to show us what our cities would look like with the lights off. The stars are not enhanced, they are actual photos from relative latitudes that would expose the same starry sky view if it weren’t for light pollution.

rudgierd
5772 db79 400
Reposted fromtfu tfu viaorangeugarte orangeugarte
rudgierd
7329 74fe 400
Reposted fromverronique verronique
rudgierd
0500 ccb9 400
Reposted fromtfu tfu viaExfeletes Exfeletes
rudgierd
9397 3706 400
Reposted fromchceuciec chceuciec viarudosci rudosci
rudgierd
1586 ee65 400
vk.com
Reposted fromshakeme shakeme
rudgierd
Reposted fromshakeme shakeme

August 07 2017

rudgierd
Reposted fromFlau Flau viaRedHeadCath RedHeadCath
rudgierd
rudgierd
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2

August 03 2017

rudgierd
2142 3ecf
Reposted fromsherlock sherlock viaRedHeadCath RedHeadCath

August 01 2017

rudgierd
6213 184e 400
Reposted fromkrzysk krzysk viapulchritudo2 pulchritudo2
rudgierd
0558 9f83 400
Reposted frombutterbeer butterbeer viapulchritudo2 pulchritudo2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl