Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2018

2637 274e 400
hmmmm
Reposted fromvolldost volldost viackisback ckisback
2426 6134 400
Reposted fromsavatage savatage viapulchritudo2 pulchritudo2
2580 58f1 400
Reposted frompiehus piehus viastaystrongangie staystrongangie
7456 4117 400
Mgławica Laguna
Reposted fromnyaako nyaako viahistoriahisterii historiahisterii

December 30 2017

2133 06a3 400
Polacy i ich naturalni wrogowie
6155 483f 400
Reposted fromzciach zciach viaRedHeadCath RedHeadCath
7953 400c 400
Reposted fromkatsiu katsiu
4778 1dab 400
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaSardion Sardion
8031 ff03 400
Reposted fromSardion Sardion
8099 7b94 400
Reposted from4777727772 4777727772
8106 66c9 400
Reposted from4777727772 4777727772
8112 b786 400
Reposted from4777727772 4777727772
2835 7249 400
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajuventus juventus
Mam wrażenie, że oddalam się od Ciebie
Odpływam i chyba jestem w niebie
Chyba nic szczególnego się nie dzieje
Tylko nie wiem już czy naprawdę istniejesz
— Pezet - Noc i dzień
Reposted fromdeviate deviate viaPezet Pezet
Reposted fromFlau Flau

December 29 2017

10 zasad dbania o siebie:
1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.
2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.
3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.
4. Odpuść to, czego nie jesteś wstanie kontrolować.
5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.
6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.
7. Nie bój się powiedzieć „TAK” sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie „NIE” innym.
8. Wybaczaj sobie swoje błędy.
9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.
10. Regularnie pytaj siebie czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.
— Michał Pasterski
2400 2689 400
Reposted fromLane Lane viawszystkodupa wszystkodupa

December 26 2017

6599 ff44 400
Reposted fromdelain delain viaRedHeadCath RedHeadCath

December 02 2017

Reposted fromFlau Flau viaRedHeadCath RedHeadCath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl